به نام او که هستی ام از اوست
وبلاگی که مشاهده میفرمایید بستری خواهد بود جهت تعامل و عرضه برخی موضوعات اجتماعی ، فرهنگی ، مدیریت شهری ، معماری و ...

این تعامل و ساختار شکل نخواهد گرفت مگر با مشارکت مخاطبین محترم 

در این مجال و بستر به مرور زمان با هم بیشتر آشنا خواهیم شد 

مرا از نظرات و پیشنهادات خود محروم نگردانید

باتشکر

منبع : آرمان شهر رضویسخن آغازین
برچسب ها :